4. LES SANTES

Autor: Manuel Cusachs
Any: 1979
Localització: Carrer d'en Pujol


Manuel Cusachs es l’autor d’una obra petita, força amagada i secreta, que a mode de capella hi figuren les dues Santes, palma en mà, agafades, representades com dones de l’època de quan se situa el seu martiri. Les deixebles de Sant Cugat apareixen joves i belles, treballades amb materials de bronze i el granit.