3. LA JUSTÍCIA I LA PRDÈNCIA


Autor: Josep Anicet Santigosa i Vestratén
Any: 1867
Localització: La Riera (edifici de l'Ajuntament)A la façana de l’Ajuntament hi ha representades dues figures que tot i reproduir la justícia i la prudencia recullen també les altres dues virtuts cardinals: la fortaleza i la templanza.
Les dues figures són del 1867 i són obra de Joseph Anicet Santigosa i Vestratén.
A l’esquerra de la porta, la figura de la Prudencia. Aquesta és la virtud que guia a les altres tres virtuts cardinals. Prudencia és, desposar de la raó pràctica per discernir sempre el bé vertader i els mitjans per a realitzar aquest bé.
A l’altra banda , la justícia com la virtud consistent en una voluntad constant, forta i ferma de donar a Déu i al proïsme allò que és degut. És saber què és just i què no.